Warunki rezerwacji

Newsletter

Zapisz się na newsletter

Warunki rezerwacji

Sposób dokonania rezerwacji

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

 • wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem lub w formie elektronicznej (e-mail).
 • osobiście, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Prawdzic Pałac
 • telefoniczne zamówienie pobytu, później potwierdzone w formie pisemnej przez Recepcję.

Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przedpłaty w formie zadatku ( przelew / gotówka / karta ) wpłaconego do czterech dni roboczych od daty dokonania rezerwacji w wysokości jak poniżej:

 • 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

Wpłaty krajowe
numer rachunku bankowego Prawdzic Pałac:
74 1090 2590 0000 0001 2403 4699

Wpłaty z zagranicy:
numer rachunku bankowego Prawdzic Pałac IBAN:
PL 74 1090 2590 0000 0001 2403 4699

SWIFT CODE:
WBKPPLPP

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie.

Opłaty za pobyt

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Prawdzic Pałac opłata za pobyt zostanie pobrana w momencie zameldowania.
Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem hotelowym.

ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację.
Warunki anulowania rezerwacji.
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu 
w wysokości:

 • na 60 dni i więcej przed planowanym przyjazdem = 25% wartości rezerwowanego pobytu.
 • pomiędzy 60 a 30 dniem przed planowanym przyjazdem = 50% wartości rezerwowanego pobytu.
 • na mniej jak 30 dni przed planowanym przyjazdem = 100% wartości rezerwowanego pobytu.
 • w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji = 100% wartości rezerwowanego pobytu.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku lub kwoty opłaconego pobytu. 
Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

Anulowanie rezerwacji wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
42-693 Krupski Młyn
ul. Zawadzkiego 2

Recepcja: tel: +48 32 285 70 99
e-mail: recepcja@prawdzicpalac.pl

DODATKOWE INFORMACJE

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00.
 • Dzieci do 3 lat nie podlegają opłacie, ale przebywają bez świadczeń.
 • Dzieci od 3 lat do 12 lat śpiące na dostawce podlegają opłacie według cennika
 • Dzieci od 3 lat do 12 lat śpiące na pełnowymiarowym łóżku w pokoju nie podlegają zniżce.
 • Dzieci powyżej 12 lat podlegają opłacie w pełnej wysokości.
 • Pobyty pakietowe posiadają odrębną kalkulację cenową.
 • Intencją Prawdzic Pałac jest zawsze polubowne rozwiązanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Prawdzic Pałac świadczeniami.
 • W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy  Prawdzic Pałac, a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd właściwy dla Miasta Gdańska.
 • Nie przyjmujemy zwierząt
 • W całym hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia

 

Rodo

Wypełniając dyspozycję art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) przekazujemy Pani/Panu kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest “POMORZANIN” Sp. z o.o.  z siedzibą  

w (80-341) Gdańsku, przy ul. Piastowska 198 – Operator „Pałacu Prawdzic” w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 2

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy hotelowej (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Niezależnie od tej podstawy, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – tj. w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust 1 lit. c RODO), a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) - w szczególności uzyskiwania przez Administratora świadczeń (w tym na skutek dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) .

Odbiorcami Pani/Pana danych są dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora (np. serwisują oprogramowanie), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci). 

Administrator może przetwarzać w opisanych wyżej celach następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

1) dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości;

2) dane teleadresowe, w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;

3) dane dotyczące zawartej umowy tj. czas pobytu, koszt usługi.

Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej obsługi zawartej przez Panią/Pana umowy, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, archiwizowania danych wymagany przepisami prawa,  chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail marketing@prawdzicpalac.pl, telefon +32 285 70 99 lub za pośrednictwem poczty na adres Krupski Młyn 42-693 ul. Zawadzkiego 2

Oferty specjalne

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij